Metalin benzersiz yönlerini ve ambalaj endüstrisine sağladığı faydaları keşfetmek için çıktığımız bu yolculukta bize katılın.

Metaller fiziki özelliklerini hiç değiştirmeden koruyabilen doğal elementlerdir. Metal tekrar tekrar geri dönüştürülüp, malzemeden malzemeye çevrim sürecine girerek, gelecek kuşaklar için de sürekli temin edilebilecek hale gelir. Yani, metal kalıcı bir malzemedir.

Kalıcı

Kalıcı olan malzemeler kullanım ömürleri dolduğunda yeniden kullanım veya geri dönüşüm yoluyla toplumda kullanılmak üzere çaba gösterilen, kaç defa geri dönüştürülürse dönüştürülsün, kalitesinden bir kayıp olmaksızın, üretimleri için harcanan enerji ve ham maddeleri koruma imkânı veren malzemelerdir.

İNGİLİZ STANDARDI BS 8905:2011
Metal

Kalıcı malzemeler

Kalıcı olmayan malzemeler

Yenilenebilen kaynaklar
Yenilenemeyen kaynaklar

Sonsuz geri dönüşüm

Kullanım ömrü dolan metal ürünler toplanır ve doğal özelliklerini kaybetmeden defalarca geri dönüştürülebilir. Bu gerçek bir dönüşümdür.

Metal ambalaj endüstrisi ve onun geri dönüşüm
paydaşları gerçek manada geri dönüşüm yapan
bir toplum için çalışmaya kararlıdır.

Dünyada üretilmiş tüm metallerin %80’e varan kısmı geri dönüşümler ile hala kullanılmaya hazır durumdadır.

80% 2020

Günümüzde, Avrupa ülkeleri metal ambalaj malzemelerinin %74’ün geri dönüştürmektedir. Bu haliyle metal, en çok geri dönüştürülebilen ambalaj malzemesi konumdadır (kaynak: MPE)

2020 itibariyle, Avrupa’da metal ambalajların ortalama geri dönüşüm oranını %80’e çıkarmaya kararlıyız.

Verimli kaynak kullanımı

Küresel kaynaklar sınırlıdır. Ancak toplumun talepleri de artmaktadır. Verimli kaynak yönetimi en öncelikli konudur.

Geri dönüşüm oranı yüksek kalıcı bir malzeme olan metal sayesinde hem hammadde ve enerji tüketiminde tasarruf yapılıyor hem de daha az CO2 salınımı gerçekleşiyor.

=
+
=
  • Geri dönüşüm
  • Enerji
  • Ham maddeler
  • CO2
Metal doğal özelliklerini yitirmeden sonsuza dek yeniden dönüşebilmektedir.
1 ton metal hurdanın geri dönüşümünde, hammaddeden 1 ton metal üretmek için kullanılan enerjiye oranla, %95’e varan daha az enerji kullanılmaktadır.
1 ton hurda çeliğin geri dönüştürülmesi, 2 ton’dan daha fazla çelik hammaddenin tasarruf edilmesini sağlar. Yani, geri dönüştürülen her metal kutu, ağırlığının iki katı ham maddeyi tasarruf eder.
CO2 salınımı 2000 – 2020 arasında %30 oranında azaltılmıştır. Hedef, bu sabit düşüşün sürekli olmasını sağlamaktır.

Döngü ekonomisi

Metali daima kullanımda tutar

Malzemeden malzemeye çevrim süreci içinde sonsuz geri dönüşümü ile metal ambalaj endüstrisi döngüsel ekonominin
mükemmel bir örneğidir.

Metal bir ürün faydalı ömrünü tamamladığında; malzeme hiçbirzaman ziyan olmaz. Geri dönüşüm sayesinde günümüz ve gelecek kuşaklar için değerini sonsuza kadar korur.

Kaynaklar

Malzeme

Ürün

Kalıcı malzeme döngüsü

Ürün

Kalıcı olmayan malzeme zamanla yok olur

Hiçbir şey kaybolmaz...
Her şey dönüştürülür

Antoine Lavoisier, Fransız Kimyacı, 1789